Torba Yasa Patent ve Faydalı Model Sahiplerini Güldürecek

Torba Yasa Patent ve Faydalı Model Sahiplerini Güldürecek

Torba Yasa Patent ve Faydalı Model Sahiplerini Güldürecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen “Torba Kanun Tasarısı”nda  “Sınai mülkiyet haklarına KDV istisnası” uygulanmasını öngören madde Komisyon'da kabul edildi. Buna göre,Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması sonucunda elde edilen kazanç ve iratlar (gelirler), devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de seri üretime tabii tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50’si kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yüzde 100’e kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacak.

 

Patent veya faydalı model şartı

 

Kurumlar Vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, istisna uygulamasına konu olan buluşun, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması şartı gerekecek.

İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanacak ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan faydalanabilecek. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 50’sini, bu düzenleme kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100’ünü aşamayacak. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı ayrıştırılmak suretiyle fiyatlandırılması esaslarına göre tespit edilecek.

 

Buluşlardan KDV de alınmayacak

 

Komisyonda kabul edilen başka bir maddeyle de, buluşlar için KDV istisnası getirilmesi öngörülüyor. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” kapsamında gerçekleştirilen araştırma geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den muaf tutulacak.


Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.