Markamızı neden tescil edelim?

Markamızı neden tescil edelim?

Markamızı neden tescil edelim?

Hiç kuşkusuz ekonomik bir gerçeklik olarak, ticari işletmelerin temel hedefi kazancın arttırılmasıdır. Globalleşen dünyadan sıkça bahsedilir olduğu günümüzde; markalaşmanın karlılığı arttırdığı, duran varlık olarak markanın şirket bilançolarında önemli bir değer ifade ettiği görülmektedir. Bununla birlikte "marka olmak" gibi iddialı hedefleri bir kenara koyarsak, mal ve hizmet üreten tacirlerimizin marka kullanma ve markalarını tescil ettirmelerinin gerektiren nedenleri şöyle açıklayabiliriz.

A) Marka kullanma gerekçeleri veya "markalı mal", "markalı hizmet" üretmenin avantajları:

Her şeyden önce "markalı" olmak mal ve hizmeti tanımlamayı kolaylaştırır. Ürünün kategorize olmasını, standartlaşmasını sağlar.
Marka kullanılması ürünü farklılaştırır, tanıtır.
Üretici ile tüketici arasında doğrudan ilişki marka sayesine kurulur.Tüketici nezdinde üretici için en iyi referans markadır.
Özellikle seri üretime konu olan ürünlerin, fiyat, kalite, ambalaj ve pazarlama biçimi açısından aynılaştırılması ancak "markalı" olma ile mümkün olur.
Üreticinin reklam yapması, yaptığı reklamın doğru kitleye ulaşması, kitle tarafından doğru algılanabilmesi için "markalı" olmak zaruridir.
Keza tüketici açısından da ürünün tanınması, kabulü, denetimi ve benimsenmesi "markalı" olması ile gerçekleşir. Tüketici (sadece) ürünü değil, markayı (da) satın alır.

B)Tescil gerekçelerine gelince;
"Markalı mal" veya "markalı ürün" kullanımının, üreticiye yukarıda belirtilen faydaları tam anlamıyla sağlaması ancak markanın korunması ile mümkün olacaktır. Tescil markayı korumanın başlıca yoludur. Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre tescil işlemi Türk Patent Enstitüsü nezdinde 556 sayılı KHK hükümlerine göre olmaktadır. Tescilli markalar bu KHK, tescilsiz markaların ise haksız rekabet hükümlerine göre korunur. Ancak haksız rekabeti düzenleyen TTK hükümleri, süre ve kapsadığı eylemler açısından sınırlı bir koruma sağlarken, 556 sayılı KHK markayı daha etkin olarak korur. Kısaca hukuki korumanın başlangıç noktası tescildir.
Uluslar arası korumanın ön şartı da markanın tescilli olmasıdır.
Tescil işlemi iki yönlü bir koruma işlevi görür. Bir taraftan tescil edilen markayı, benzerlerinin tecavüzünden korurken, diğer taraftan ürün sahibinin markasını ve dolayısıyla ürünlerini diğer markaların baskısından ve iltibas iddialarına karşı korur.
Markanın tescili, "markalaşma"nın ilk adımıdır.
Marka için yapılan en etkili ve en ucuz yatırım, tescildir.
Tescil işlemi marka için danışma hizmetinin alınması için de başlangıç noktasıdır. Marka sahibi gerek marka vekilinin ve gerekse TPE uzmanının görevlerinden kaynaklanan danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak alır.
Keza bir markanın gerçek değeri ile tedavül görmesi, devir, lisans, rehin gibi işlemlere konu olması için tescil elzemdir. Tescil zaruretini ihmal eden bir markanın değerliliğinden söz edilemez. Marka değerini belirleyen temel unsurlardan olan marka imajı gibi psikolojik unsurlar tescil gibi hayati bir zorunluluğun ihmaline tahammül etmez.

Görüldüğü üzere, marka kullanımı mal ve hizmet üretene inkar edilmez bir ekonomik yarar sağlamaktadır. Tescil hem markanın korunmasını, hem ekonomik yararın sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlayacaktır.

Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.