Bir Üst Lig İçin Patent, Marka ve Tasarıma Önem Verilmeli

Bir Üst Lig İçin Patent, Marka ve Tasarıma Önem Verilmeli

Bir Üst Lig İçin Patent, Marka ve Tasarıma Önem Verilmeli

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 786 milyar dolar gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH), 10 bin 500 dolarlık kişi başına gelir, 195 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına ulaşan Türkiye’nin bir üst lige çıkma zamanının geldiğini söylüyor.

3. çeyrekteki büyümenin beklenenin üstünde olduğunu ifade eden Bakan, sonuçların sevindirici olduğunu ancak zayıflıkları görmemiz gerektiğini vurguluyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte hazırlanan Teknoloji, Ar-Ge Destekleri, Patent Tasarımı ve Markanın Firma Performansı Üzerinde Etkisi başlığı altında İhracat, Yurtiçi Satış, İhracat Birim, Fiyat analizlerinin yer aldığı çalışma, Bakan Çağlayan tarafından açıklandı. Ekonomi Bakanı Çağlayan, fiyat bazlı yapılan rekabetin bundan sonra kalite bazlı olması gerektiğine vurgu yaparak önümüzdeki süreçte Latin Amerika ve Afrika’daki ucuz işgücünün devreye gireceğini, Türkiye’den daha ucuza ürün satacak sayısız rakibin piyasaya gireceğini söylüyor. GSYH içinde sanayi payının düşüklüğüne dikkat çeken Bakan, yüksek teknolojili katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Araştırma Ar-Ge, Kamu Ar-Ge destekleri, patent, tasarım ve markanın firmaların ihracat ve satışa ne kadar etki ettiği araştırılmış. Araştırmaya baz olarak son 5 yılda ihracat yapan, patent, marka verileri ve kamu destekleri alınmış. Bakan Zafer Çağlayan söylemlerin bilimsel verilere dayanması gerçekliğinden yola çıktıklarını ve hep söylenegelenlerin ne kadar gerçek olduğunu görmek istediklerini dile getiriyor.

    Araştırma Türk işletmelerinin problemlerini 4 ana başlıkta toplamış; düşük öz sermaye, stratejilerinin daha düşük fiyata mal satmaya odaklanması, ortaklık kültürünün zayıflığı ve çoğu işletmenin Ar-Ge, Ür-Ge, Marka, Tasarım ve Patent gibi konuları fuzuli olarak görmesi.

Araştırmanın çözüm bölümünde ise şunlar saptanmış:

1- Teknoparklarda üretilenlerin ihracat birim fiyatının 124 dolar olduğu ancak bu şirketlerden sadece yüzde 10’unun ihracat yaptığı tespit edilmiş.  

2- Patent başvurusu olan şirketlerin ihracat birim fiyatı 3 dolar ve bu Türkiye ortalamasının iki katı. Bu sonuç patent başvurusunda bulunan şirketlerin oluşturduğu katma değeri gösteriyor. Patent başvurusu yapan şirket sayısı artmalı.

3- Tasarım Türk ihracatçısının en çok ilgilendiği alan ancak buna rağmen ihracatçıların sadece yüzde 12’si tasarımla ilgileniyor. Tasarıma daha fazla şirket tarafından daha çok önem verilmeli.

4- Ar-Ge ihracat odaklı çalışmayı motive ediyor ve daha nitelikli üretim yapılıyor. Bu bile tek başına ihracattaki dönüşümü, değişimi sağlayacak bir motivasyon. Ar-Ge, patent ve tasarımla uğraşan firmalar aynı yaştaki firmalardan daha iyi bir ihracat performansı sağlıyor. Çalışmaların sonucu kuruluştan 5 yıl sonra ortaya çıkarken ihracat yaptıkları ülke sayısı Türkiye ortalamasının üstünde oluyor.

5- Markalaşmak bugüne kadar üvey evlat olarak görülerek rekabet fiyata çekildi. Kaldı ki korumacı bir anlayışla enflasyonist bir ortamda yukarıda sayılan dönüşüm parametreleri hiç dikkate alınmadı. Artık markalaşmak Ekonomi Bakanlığı’nın öncelikleri arasında.

    Bakan Zafer Çağlayan teknoloji seviyesinin artması için patent, Ar-Ge, tasarımın önemli olduğunu ancak daha önemlisinin büyümesini sürdürülebilir kılacak bir ekonomi için sistemli, hedef odaklı, özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek tüm kamu ve STK’ların dâhil olacağı topyekûn bir modele ihtiyaç olduğunu önemle vurguluyor.

Kaynak: Zaman Gazetesi


Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.