556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Yüksek Mahkemenin, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin kısmi iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Anayasa Mahkemesinin, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin kısmi iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul 4 No'lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davayla ilgili, 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinin ilk fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuş, söz konusu düzenleme Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa'ya aykırı bulunmuştu.

Kararın gerekçesinde, düzenlemenin, bir markanın tescilinden itibaren 5 yıl haklı nedene dayanmaksızın kullanılmaması durumunda hükümsüz kalacağı, 5 yılın dolmasıyla davanın açıldığı tarih arasında markanın ciddi şekilde kullanılması halinde hükümsüzlüğün ortadan kalkacağı ancak davanın açıldığı son 3 ayın dikkate alınmayacağının düzenlendiği anlatıldı.

Anayasa'nın 91. maddesine göre, temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğine işaret edilen gerekçede, Anayasa'da herkesin mülkiyet ve miras hakkında sahip olduğu, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağının hüküm altına alındığı belirtildi.

Mülkiyet hakkının konusunu, maddi ve gayrimaddi malların oluşturduğu ifade edilen gerekçede, "Bir markanın sahibine sağladığı haklar 'marka hakkı' olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuraldaki düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kural, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir" denildi. Kaynak: AA


Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.